SDF opremio učionicu za srpski jezik u Krnjaku

Zahvaljujući inicijativi Srpskog demokratskog foruma Osnovna škola u Krnjaku unapredila nastavu srpskog jezika.

SDF Osnovna škola Krnjak učionica
Foto: Fejsbuk

U Osnovnoj školi u Krnjaku nastava srpskog jezika po C modelu održava se već tri godine, ali uprkos tome za tu potrebu nije postojala učionica pa su deca srpski učila seleći se po školi, a ponekad su nastavu slušali čak i u školskom hodniku. Nakon što je Ministarstvo nauke i obrazovanja nedavno konačno dalo suglasnost da se jedna učionica u Osnovnoj školi u Krnjaku pregradi za potrebe nastave na srpskom jeziku pojavio se problem sa njenim opremanjem za koje nije bilo sredstava.

Inače, škole samostalno teško mogu da se prijavljuju na konkurse za tu vrstu opremanja jer oni gotovo da i ne postoje, a ukoliko se ponegde i ukaže prilika radi se uglavnom o velikim infrastrukturnim projektima. Međutim, osnivač, odnosno Županija u takve kapitalne investicije ulazi eventualno sa jednom školom godišnje. Mnoge škole još nemaju ni kuhinje, septičke jame, dvorane i to se smatra prioritetima.

Da je Srpski demokratski forum sredstva uložio u pravu stvar svedoče i zadovoljni roditelji koji da deca u Krnjaku uživaju da uče predmete na svom srpskom jeziku i pismu i to toliko da ne žele da ostanu kod kuće čak ni kada su bolesni jer imaju srpski.

SDF Osnovna škola Krnjak učionica
Foto: Fejsbuk

– Nastava srpskog jezika i pisma u svakoj od tri varijante, A, B ili C danas je najvažniji i jedini sistemski obrazovni projekat odnosno politika na državnom nivou, koji, svakako, treba našu podršku i uključivanje te svest roditelja o važnosti upisivanje dece na tu nastavu kako bi se upoznali sa svojom kulturom i jezikom kao i specifičnim obrazovnim komponentama koje se samo na tom mestu mogu dobiti – kažu aktivisti SDF-a koji su zahvalni direktorki OŠ Katarina Zrinski Željki Stojković, zameniku župana Dejanu Mihajloviću i članici Upravnog odbora SDF-a Martini Vučinić na inicijativi, partnerstvu u realizaciji i srdačnom prijemu.

Dve nedelje ranije, 9. marta, školu su nakon završetka radova na preuređenju školske blagovaonice i učionice srpskog jezika posetili predstavnici Ministarstva nauka i obrazovanja,  direktor Uprave za nacionalne manjine Nandor Čapo i načelnik Sektora za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milan Vukelić, predsednica Srpskog demokratskog foruma Jelena Nestorović i zamenik karlovačkog župana Dejan Mihajlović.

Radove na preuređenju sufinansiralo je Ministarstvo nauka i obrazovanja iznosom od 8.654 evra, a SDF iznosu od 3.982 evra. Donacijom od 663 evra SDF je sufinancirao i nabavku materijala za rad u vaspitno-obrazovnoj grupi predškolskog uzrasta.