Aleksandar đedović

DRUŠTVO 08.12.2022.

Fond za izbegla lica prepoznaje potrebe Srba u regionu

Poseta direktora Fonda za izbegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu Vlade AP Vojvodine Aleksandra Đedovca Vukovaru.

Srđan Sekulić