Blaženka divjak

POLITIKA 12.06.2018.

Ministarka Divjak se založila za pomoć u konačnom rešavanju problema registracije srpskih škola

Na sastanku sa predstavnicima srpske zajednice ministarka obrazovanja Blaženka Divjak obećala da će se založiti za što brži prenos osnivačkih prava na opštine u Vukovarsko-sremskoj županiji s kojim bi konačno trebao da počne proces registracije srpskih manjinskih škola.

Nikola Milojević