Hrvoje drinovac

KROZ OPŠTINE 27.04.2022.

Opština Nuštar obećala sredstva i prostorije za rad manjinskog veća

Predstavnici srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije posetili su opštinu Nuštar gde su sa načelnikom razovarali o položaju Srba sa ovog područja.

Srbi Hr