Kud joakim govlja mikluševci

DRUŠTVO 09.05.2022.

Manjine Vukovarsko-sremske županije ujedinjene u različitosti

U Mikluševcima je 7. maja po devetnaesti put obeležen Dan nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije.

Maja Milanović