Ljubomir ajduković

DRUŠTVO 13.02.2024.

„Detaljno pratimo i analiziramo stanje ljudskih prava“

Intervju sa predsednikom Odbora za ljudska prava ZVO-a Ljubomirom Ajdukovićem.

Maja Milanović