Milan martinović

DRUŠTVO 06.11.2018.

Sportsko društva Srba u Hrvatskoj predstavljeno u Vukovaru

U Vukovaru održan sastanak sportskih klubova sa područja delovanja Zajedničkog veća opština u cilju predstavljanja rada Sportsko-rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj.

Slavko Bubalo