Nenad jovanović

DRUŠTVO 25.01.2024.

Neumorni hroničar Srba u Hrvatskoj

Nenad Jovanović je novinar sa najdužim redakcijskim stažom u Novostima iza kojega je na hiljade tekstova o Srbima u Hrvatskoj.

Nikola Milojević