Opština bogdanovci

KROZ OPŠTINE 30.01.2024.

Uređene prostorije VSNM opštine Bogdanovci

Na inicijativu i poziv načelnika opštine Bogdanovci Marka Baruna ovu lokalnu samoupravu, nedaleko od Vukovara, posetili su srpski politički predstavnici sa područja Vukovarsko-sremske županije.

Srđan Sekulić