Otac sevastijan

KROZ OPŠTINE 13.01.2023.

Nastavljena akcija prikupljanja pomoći za Bogosloviju

Sa istoka Hrvatske otpremljena je pomoć za Bogosloviju Sveta tri Jerarha pri manastiru Krka u Dalmaciji.

Srđan Sekulić