Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje vojvodine

DRUŠTVO 27.06.2018.

Humanitarna donacija prvacima

Na molbu Zajedničkog veća opština iz Vukovara Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje Vojvodine i Narodna biblioteka Novog Sada dopremili su u Vukovar donaciju školskih torbi i knjiga sa lektirom za školske biblioteke u školama sa nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Slavko Bubalo