Predrag stojanović

DRUŠTVO 09.07.2019.

U znak zahvalnosti Rusiji „pedaliraju“ 2.800 kilometara

Nakon polaska na put od 2.800 kilometara biciklima u Moskvu Miroslav Klačar, Vuk Soković i Dražen Kusmuk, članovi Biciklističkog i planinarskog kluba “Javorina” sa Pala, došli su 7.jula, drugog dana puta, u Beli Manastir.

Zoran Popović