Meštani uredili svoje groblje u Sremskim Čakovcima

Rešeni da sopstvenim radom doprinesu lepšem izgledu mesnog groblja meštani Sremskih Čakovaca preduzeli su 9. marta radnu akciju.

Slavko Bubalo 16.03.2019.
Sremski Čakovci groblje

Od novca zarađenog od obrađivanja grobljanske zemlje u prošloj 2018. godini, pravoslavni meštani Čakovaca su u Slavonskom Brodu kupili 75 sadnica čempresa i posadili ih duž staze na groblju.

U akciji su učestvovali Bogdan Simić, Zoran Simić, Stanislav Kovačević, Miroslav Pavković, Nikola i Ela Margetić, Goran Živković, Goran Ivanović, Nemanja Ignjatović, Milovan Pavković, Radovan Trifunović i Milenko Uvalić.

Završetak radne akcije zapečaćen je pečenim prasetom, a meštani ističu kako sada mirne duše mogu dočekati Vaskrs i posvećenje grobova.

Sremski Čakovci akcija-čišćenja-groblja

Čakovci su jedno od pet naselja opštine Tompojevci nedaleko od Vukovara, a u njima danas živi veoma mali broj pripadnika srpske nacionalne manjine, većinom starijih.

Nekada su u imenu imali i prefiks Sremski, a meštani ih i danas tako nazivaju.