Meštani uredili svoje groblje u Sremskim Čakovcima

Rešeni da sopstvenim radom doprinesu lepšem izgledu mesnog groblja meštani Sremskih Čakovaca preduzeli su 9. marta radnu akciju.

Sremski Čakovci groblje

Od novca zarađenog od obrađivanja grobljanske zemlje u prošloj 2018. godini, pravoslavni meštani Čakovaca su u Slavonskom Brodu kupili 75 sadnica čempresa i posadili ih duž staze na groblju.

U akciji su učestvovali Bogdan Simić, Zoran Simić, Stanislav Kovačević, Miroslav Pavković, Nikola i Ela Margetić, Goran Živković, Goran Ivanović, Nemanja Ignjatović, Milovan Pavković, Radovan Trifunović i Milenko Uvalić.

Završetak radne akcije zapečaćen je pečenim prasetom, a meštani ističu kako sada mirne duše mogu dočekati Vaskrs i posvećenje grobova.

Sremski Čakovci akcija-čišćenja-groblja

Čakovci su jedno od pet naselja opštine Tompojevci nedaleko od Vukovara, a u njima danas živi veoma mali broj pripadnika srpske nacionalne manjine, većinom starijih.

Nekada su u imenu imali i prefiks Sremski, a meštani ih i danas tako nazivaju.