Srbi predstavili svoja najnovija izdanja na Sajmu knjiga nacionalnih manjina

U organizaciji Saveza Rusina Hrvatske i Veća rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije održan je treći Sajam knjiga nacionalnih manjina.

Sajam knjiga nacionalnih manjina VSNM VSŽ

Sajam je održan u kući vukovarskog nobelovca Lavoslava Ružičke i na njemu su učešća uzela četiri manjinska veća sa prostora Vukovarsko-sremske županije, srpsko, slovačko, rusinsko i mađarsko, kao i tri predstavnika nemačke, ukrajinske i bošnjačke nacionalne manjine.

– Ideja za organizovanje ovoga sajma došla je zato što se informisanje i uopšte izdavaštvo finansira većinom preko Saveta za nacionalne manjine RH. Cilj nam je zapravo da prikažemo gde se troše ti novci, ali i da široj javnosti predstavimo šta mi to izdajemo. Mi smo se ovde bazirali na izdavaštva Veća i predstavnika nacionalnih manjine Vukovarsko-sremske županije. Do sada su pozitivni utisci što se rodila jedna ovakva ideja iako je ovo sve još u razvitku. Sama manifestacija se održava u sklopu Meseca hrvatske knjige, a s obzirom da je hladnije vreme za sada se ona održava u zatvorenom prostor – istakao je sekretar Saveta Rusina Hrvatske i član Saveta za nacionalne manjine RH Zvonko Kostelnik.

Svoje izdavaštvo predstavili su i Srbi koji su na štandu Veća srpske nacionalne manjine izložili neka od najnovijih izdanja različitih ustanova, institucija i društava koja deluju u Hrvatskoj kao što su Zajedničko veće opština, Srpsko narodno veće, SKD Prosvjeta, Srpski kulturni centar Vukovar.

– Mi od početka učestvujemo na ovom sajmu jer ovo je dobra prilika da vidimo šta drugi rade kao i da pokažemo šta to mi radimo na ovom planu. Ove godine smo se odlučili da predstavimo izdavaštvo Srpskog kulturnog centra iz Vukovara, njihova najnovija izdanja Almanah „Dobra voda“ i Fotomonografiju o spomenicima NOB-a nekad i sad sa područja bivše vukovarske opštine. Pored toga predstavljamo i najnovije izdanje našeg manjinskog veća, a to je zbirka pesama „Deca, pesnici roda svoga“. Radi se o projektu koji provodimo godinama i u kojem učestvuju škole sa naše županije u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i pismu. U ovoj zbirci objavili smo radove nagrađenih učenika sa prethodnih manifestacija – naglasio je sekretar VSNM VSŽ Dušan Latas.

Izdavaštvo drugih manjina

Predstavnici manjinskih veća imali su ujedno priliku i da usmeno predstave izdavaštvo svoga naroda u Republici Hrvatskoj i aktivnosti koje ih očekuju u narednom periodu na tom planu.

– U izdavaštvu Saveza Slovaka najbrojnije su monografije i fotomonografije Matice slovačke kojih je u Hrvatskoj 15, a udruženja koja deluju pri tim Maticama prikazuju svoje aktivnosti i dokumentuju ono čime se bave što je jako vredno jer time čuvaju naše nasleđe od zaborava za buduće generacije. Takođe, imamo tu i beletristriku, zatim slovačko-hrvatske rečnike kao i udžbenike za nastavu na slovačkom jeziku po modelu „C“ – rekla je učiteljica slovačkog jezika i kulture i članica Veća slovačke nacionalne manjine VSŽ Božena Dasović.

Organizaciju sajma finansijski je pomogao Savet za nacionalne manjine kao i opštine Bogdanovci i Tompojevci, te Veće rusinske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.