Elektrifikacija

KROZ OPŠTINE 06.10.2021.

Struja u Parčićima do kraja godine

Zahvaljujući programu reelektrifikacije, sanacije i obnove, preko 20 domaćinstava u selu Parčići kod Kistanja, do kraja godine, najzad će dobiti električnu energiju.

Vaska Radulović
ŽIVOT 12.11.2020.

Solarni paneli za dva domaćinstva u Dalmaciji

Dvojica srpskih povratnika u selima Kočević i Bobodol, nakon dve godine čekanja u mraku, zahvaljujući donaciji Odeljenja za socijalna i humanitarna pitanja SNV-a, dobila su solarne panele koji će proizvoditi električnu struju od sunčeve energije.

Vaska Radulović
DRUŠTVO 04.04.2019.

Struja u pakračka sela dolazi do kraja godine

Na području grada Pakraca četiri sela u kojima živi srpsko stanovništvo još uvek nemaju električnu energiju. Dogovorom između hrvatske vlade i kluba zastupnika SDSS-a u okviru akcionog plana započeo je rad na reelektrifikaciji sela Cikote i Rogulje.

Slavko Bubalo
ŽIVOT 03.12.2018.

Drače i Mlinari: Sto dana čeкanja na priкljučaк za struju

Iaкo je nisкonaponsкa mreža naкon pune 23 godine stigla do кuća u кarinsкom zaleđu, još uvek se čeka priкljučaк na struju u zaseocima Drače i Mlinari.

Vaska Radulović
KROZ OPŠTINE 04.10.2018.

Karinski zaseoci napokon dobili struju

Iako je 2018. godina, neka sela u Hrvatskoj i dalje nemaju struju. Takva situacija više nije u zaseocima oko Gornjeg Karina: Lončarima, Mlinarima i Dračama. Struja je u te zaseoke puštena 21.09. uz saradnju HEP-a i SDSS-a.

Dušan Velimirović
KROZ OPŠTINE 11.05.2018.

Prvi koraci na reelektrifikaciji četiri pakračka sela

Sela Bjelajci, Cikote, Rogulje i Jakovci na području Pakraca još uvek nemaju električnu energiju pa su na inicijativu zamenika gradonačelnice Pakraca Nikole Ivanovića predstavnici Hrvatske elektroprivrede – HEP-ODS 9. maja posetili Pakrac i pomenuta sela.

Slavko Bubalo