Vsnm opštine lovas

KROZ OPŠTINE 30.07.2020.

Srbi u opštini Lovas – Obnova crkve u Opatovcu glavni prioritet

Na području opštine Lovas preostao je jako mali broj pripadnika srpske zajednice koji su se nedavno organizovali u želji da se institucionalno okupe i srede pravoslavnu crku i groblje.

Nikola Milojević
KROZ OPŠTINE 01.07.2020.

Veće srpske nacionalne manjine Opštine Lovas započelo sa radom

U Veću srpske nacionalne manjine Opštine Lovas kažu da im je cilj jednostavan, a to je druženje te jačanje kolektiviteta i zajedništva.

Slavko Bubalo