Zajednički na istraživanju stradanja u Sremu

Potpisan sporazum o saradnji Zajedničkog veća opština iz Vukovara i Arhiva Vojvodine.

Srđan Sekulić 07.10.2020.
arhiv vojvodine

U Novom Sadu je 6. oktobra potpisan Protokol o saradnji između Zajedničkog veća opština i Arhiva Vojvodine koji se odnosi na zajednički posao vezan za prikupljanje dokumenata o stradanju ljudi sa područja Srema tokom Drugog svetskog rata. Nosilac ovoga projekta pod nazivom „Prikupljanje podataka o žrtvama na teritoriji Srema od 1941. do 1945. u toku Drugog svetskog rata” je Arhiv Vojvodine koji je slične sporazume o saradnji potpisao i sa drugim institucijama i ustanovama.

- Zaista mi je zadovoljstvo što smo danas potpisali sporazum sa Zajedničkim većem opština. Arhiv Vojvodine ima na desetine sporazuma potpisanih sa ustanovama i organizacijama u Srbiji i van Srbije, ali verujte mi da mi je ovo jedan od dražih koje sam potpisao u ime svoje ustanove. Zahvalan sam što ćemo i dosadašnju dobru saradnju sa Zajedničkim većem opština proširiti na razna polja istraživanja i razne projekte – istakao je direktor Arhiva Vojvodine dr Nebojša Kuzmanović.

Na ovom poslu angažovano je dosta arhiva i ustanova sa područja Republike Srbije, a potpisivanjem sporazuma ovom projektu priključilo se i Zajedničko veće opština tako da će se istraživanje stradalih tokom Drugog svetskog rata proširiti i na deo Srema koji se nalazi u Hrvatskoj.

- Istraživanje žrtava u Sremu tokom postojanja Nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. godine je jedan veoma važan projekat ne samo za našu ustanovu nego i za našu pokrajinsku Vladu koja je i donela prošle godine odluku da se Arhiv Vojvodine prihvati ovog važnog zadatka, da se objedine i prikupe svi postojeći podaci o žrtvama na području Srema od Vinkovaca, Vukovara, Iloka, Šida pa sve do Zemuna. Do  sada ti podaci nisu objedinjeni, nisu sistematizovani na jednom mestu i mi smo krenuli u taj veliki posao, formirajući komisiju i krenuvši operativno da radimo krajem prošle godine na tom projektu – naglasio je Kuzmanović.

U planu spomenik za sve stradale

Dosadašnjim radom prikupljeno je skoro 40 hiljada imena stradalih ljudi na prostoru Srema u tom periodu. Takođe, radom na terenu primećeno je da su sami spomenici u dobrom delu devastirani i da je baština ugrožena gotovo na svakom koraku, a mnogi spomenici iz Drugog svetskog rata su zapušteni i zarasli u travu.

- Na nama je da pronađemo te spomenike i da uputimo one koji su zaduženi da brinu o njima, a to su Zavodi za zaštitu spomenika kulture, da njima te podatke i fotografije dostavimo kako bi radili na obnovi i čuvanju tih spomenika, a podatke koje mi pronalazimo na njima da ukrstimo sa podacima koje imamo, da utvrdimo tačan broj i da taj jedan veoma važan posao od nacionalnog značaja završimo. Pored postavljanja baze podataka, objavljivanja u štampanom izdanju tih imena planiramo da u narednom periodu podignemo jedno spomen obeležje u centralnom delu Srema, a u znak sećanja na sve stradale u Drugom svetskom ratu na ovom području – napomenuo je Kuzmanović.

Potpisanim sporazumom zadovoljni su i u Zajedničkom veću opština gde su prepoznali važnost ovog projekta kao i potrebu da se progovori i o stradanjima na području Srema koji se danas nalazi u Republici Hrvatskoj.

- Ovaj sporazum je iniciran željom Arhiva Vojvodine da mu budemo partner u radu na ovom pomenutom segmentu delovanja. Mi ćemo saradnju sa Arhivom Vojvodine proširiti i na druge aspekte, odnosno na sve ono što bude od interesa za srpsku zajednicu u Republici Hrvatskoj i na sve ono što mi budemo mogli da pomognemo našim prijateljima u Arhivu Vojvodine. Cilj nam je i da zajednički apliciramo na određene projekte za koje zaključimo da su nam od određenog interesa, a danas potpisani sporazum između naše dve institucije sigurno će biti putokaz u tom smeru. Partner u ovom poslu biće nam i Srpski kulturni centar čiji smo osnivač, a koji ima kapacitete koje ćemo još više razvijati kako bismo bili što kvalitetniji partner, kako Arhivu Vojvodine, tako i drugim institucijama – istakao je predsednik ZVO-a Srđan Jeremić.

Srpski kulturni centar iz Vukovara već radi na jednom sličnom projektu koji će biti završen i predstavljen javnosti narednih meseci, a vezan je za spomeničku baštinu iz Drugog svetskog rata na području bivše vukovarske opštine, odnosno na prostoru od Iloka do Klise.