„Žene sa invaliditetom su u opasnosti od višestruke diskriminacije“

Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov raspravljala o izveštaju o radu za 2022. godinu pravobranitelja za osobe s invaliditetom.

Dušan Velimirović 05.07.2024.

Izveštaj o radu pravobranioca za 2022. godinu vezan za osobe s invaliditetom dostavljen je još krajem trećeg meseca prošle godine, a sada je došao red da se o njemu raspravlja u Hrvatskom Saboru. Svoje mišljenje pred koleginicama i kolegama iznela je i zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov.

- Ističem sa smo mi  među prvim državama potpisali i ratifikovali Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, na snazi je od 2007. godine, najznačajniji međunarodno-pravni dokument za osobe s invaliditetom. Radi se o dokumentu kojim se život osoba s invaliditetom promenio na način da se može govoriti o životu i ostvarivanju njihovih prava pre i posle potpisivanja Konvencije. Istakao je kako stanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj danas nije u potpunosti na zadovoljavajućem nivou niti u jednom području, a prema podacima iz predmetnog izveštaja vidljivo je da se i dalje najčešće ne poštuju prava u područjima od prioritetne važnosti za njihov život kao što su socijalna zaštita, obrazovanje, pristupačnost i mobilnost, zapošljavanje i rad te nezavisni život i život u zajednici - istakla je Jeckov na početku svog izlaganja.

Napomenula je i kako su žene sa invaliditetom prepoznate kao osobe izloženije diskriminaciji kao i da su u opasnosti od višestruke diskriminacije.

- U tom kontekstu ne mogu a da ne spomenem diskriminaciju žena s invaliditetom koje su pripadnice nacionalnih manjina te na primer starije od 65 godina i dolaze iz ruralnih područja. Takve žene diskriminisane su po više osnova i suočavaju se s preprekama u svim područjima života, od obrazovanja, zapošljavanja, napredovanja u poslu, učešća u odlučivanju i pravu da samostalno odlučuju o svom životu, pristupu pravosuđu, jednakosti pred zakonom, odlučivanju o mestu življenja, do realizacije u privatnom životu u smislu partnerskih odnosa. Upravo zato mislim da bi takvim pojavama višestruke diskriminacije trebalo da se posveti još veća pažnja. One čine naročito osetljivu grupaciju koja treba našu punu pažnju.

Takođe, istakla je Jeckov, i kako je zgrožena delom izveštaja koji govori o predmetu iz 2022. godine kojim se bavila kancelarija pravobranioca, a odnosi se na smanjivanje kazne ocu zbog počinjenja dvaju kaznenih dela protiv polnih sloboda učinjenih na štetu svoje ćerke – sedamnaestogodišnje devojčice s invaliditetom koja je ostala trudna i rodila, a sud je, starost i status penzionera uzeo kao olakšavajuću okolnost.

- Ostavlja se utisak da počinilac ima opravdanje za počinjenje ovog gnusnog kaznenog dela. Dok se takvog oca opravdava, po bilo kojem osnovu zaboravljamo osnovni princip da su upravo roditelji ti koji treba da štite svoju decu i grade odnos poverenja s decom što je pogotovo važno kod dece s teškoćama u razvoju jer ih te poteškoće stavljaju u još zavisniji položaj. Zato Iskorištavati invaliditet svog deteta na način kako je to učinio počinilac navedenih kaznenih dela apsolutno je neprihvatljivo i gnusno. Smatram da kod kaznenih dela počinjenih protiv polnih sloboda, posebno na štetu žena i devojaka sa invaliditetom, treba poslati jasnu poruku o neprihvatljivosti takvog ponašanja upravo najstrožim kažnjavanjem.

U izveštaju o radu za 2022. godinu državnog pravobranioca za osobe sa invaliditetom, uz ostalo, stoji još kako se najviše obraćanja prema ovom telu odnosi na područje socijalne zaštite, područje zapošljavanja i rada kao i pristupačnost i mobilnost.