Parastos za nevino ubijene žrtve u Kućancima

U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine opštine Magadenovac 14. avgusta u hramu Sv. Petra i Pavla u Kućancima održan je parastos za nevine žrtve nacističkog terora ubijene u avgustu 1942. i 1944. godine te za poginule partizane 51. vojvođanske divizije koji su sahranjeni u tom mestu.

Kućanci
Milan Marković (desno) unuk je stradalog dede po kojem je dobio ime

U hramu Svetog Petra i Pavla u Kućancima 14. avgusta održan je parastos za žrtve nacističkog terora u selu Kućanci ubijene u avgustu 1942. i 1944. godine i za partizane 51. vojvođanske divizije poginule tokom oslobađanja tog mesta. Parastos je održan u organizaciji VSNM-a opštine Magadenovac, a služio ga je paroh slatinski i kućanački Dragan Gaćeša. Tom prilikom predsednik VSNM opštine Magadenovac Gojko Ćosić podsetio je na te teške ratne godine i pozvao meštane da nastave sa čuvanjem uspomene na ove nevine žrtve.

Na spomen obeležju ispred hrama za stradale Srbe, Rome i Jevreje venac je položio predsednik VSNM Osječko-baranjske županije Dejan Jeličić, a potomci stradalih meštana venac su položili na kosturnicu koja se nalazi u dvorištu hrama.

Dana 12. avgusta 1944. godine u Šljivoševcima je stradalo devet srpskih civila iz Kućanaca. Oni su pobijeni u znak odmazde za jednog ubijenog nemačkog vojnika. Zarobljeni civili najpre su na Uskrs 1944. godine odvedeni na prisilni rad u Osijek, gde su radili na iskopavanju tela nemačkih vojnika, a nakon toga su 15. avgusta 1944. godine, glumeći da ih puštaju kući, okupatori dvojicu meštana obesili, a sedmoricu streljali plašeći se da će nakon svega što su doživeli meštani otići u partizane.

Devetoro srpskih civila sahranjeno je u Šljivoševcima gde se nalazi spomen obeležje, a nakon rata njihovi posmrtni ostaci su ekshumirani i preneseni u portu hrama Svetog Petra i Pavla u Kućancima gde i danas počivaju.

Iako su Kućanci malo selo tokom Drugog svetskog rata u Narodnooslobodilačkoj borbi učestvovalo je oko 450 njegovih meštana, a od tog broja poginulo je njih 129. Prvi partizani iz Kućanaca prešli su na Papuk gde su osnovali prvi Narodnooslobodilački odbor na području kotara Donji Miholjac. Kućance su 18. aprila 1945. godine oslobodili borci 51. vojvođanske divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.