Seminar za učitelje i nastavnike srpskog jezika

Predavanja profesora sa Filološkog fakulteta iz Beograda pomogla su prosvetnim radnicima da se upoznaju sa inovativnim pristupima nastavi.

Nikola Milojević 04.12.2023.
seminar srpski jezik

Učitelji, nastavnici i profesori iz srednjih škola u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu iz Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije imali su priliku proteklog vikenda da slušaju profesore sa Filološkog fakulteta iz Beograda na dvodnevnom seminaru koji je u Vukovaru održan u organizaciji Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Program je 2. i 3. decembra održan u sali Srpskog doma, a finansijski ga je pomoglo i Zajedničko veće opština. Učitelji i nastavnici srpskog jezika svake godine redovno odlaze na Republički zimski seminar kojeg na Filološkom fakultetu organizuje Društvo za srpski jezik i književnost Srbije i gde se upoznaju sa najnovijim pristupima u nastavi, a sada je nešto slično po prvi put priređeno i u Vukovaru.

- Nama je odlazak na Republičke zimske seminare veoma dragocen jer na njima dobijemo i zbornike sa prethodnih pa sve te materijale možemo da koristimo i u nastavi, a takođe nam je dragoceno i kada profesori dođu kod nas. Nismo svi studirali u Republici Srbiji i uvek volimo da čujemo izvorne govornike srpskog jezika pa na ovakvim predavanjima puno toga beležimo i naučimo. Organizovali smo osim ovih predavanja i obilazak Zajedničkog veća opština, grada i drugih znamenitosti – kaže školska nadzornica-savetnica za srpski jezik Jadranka Radošević.

Predavanje o inovativnim pristupima u metodici nastave te o zadacima u testovima iz gramatike školarcima održala je Vesna Lompar sa katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta koja je ujedno i predsednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde po prvi put i što sam videla jednu dobru organizaciju i lepu atmosferu u kojoj sam držala predavanje. Moja predavanja išla su u dva pravca. Jedan je bio za probleme koji su konkretno vezani za nastavu srpskog jezika, a drugi problemi vezani su za nešto što je univerzalno i u vezi je sa stanjem u prosveti danas koje je u globalnom smislu veoma loše. Većina zadataka i ostalih primera koje sam pokazala kolegama se svode na to da je potrebno podići motivaciju učenicima i raditi na podizanju njihove koncentracije – govori Vesna Lompar.

Vesna Lompar seminar srpski jezik

Smanjena koncentracija i manjak interesa za nastavu kod dece proizvod su sve većoj izloženosti digitalnim tehnologijama, a održava se na sve predmete, ne samo na srpski jezik i književnost.

- Motivacija je uglavnom veoma niska i kod drugih predmeta i nije samo vezana za Srbiju i Hrvatsku, već i za druge zemlje. Posledice toga vidimo svi, ali ono što je specifično kod srpskog jezika je njegova potreba da on ima svoj natpredmetni status s obzirom na to da se svi drugi predmeti izučavaju na srpskom jeziku. Zato je srpski jezik u tome specifičan i mislim da je njegovo negovanje naš osnovni zadatak – smatra predsednica Društva za srpski jezik i književnost Srbije.

Na seminaru je kao predavač učestvovao i profesor Slavko Petaković takođe sa Filološkog fakulteta koji je prosvetnim radnicima približio teme koje se odnose na aspekte sve većeg problema nečitanja, ne samo kod dece, već i kod odraslih, a govorio je i o interdisciplinarnim pristupima nastavi te primerima kako da se ovakvo stanje popravi na način da se učenicima poveća motivacija i na ovom polju.