Bolji životni uslovi za Srbe u Požeško-slavonskoj županiji

U maju 2021. godine srpsko stanovništvo Požeško-slavonske županije je na lokalnim izborima za zamenika župana izabralo Nikolu Ivanovića, koji se uhvatio u koštac sa brojnim problemima Srba na ovom području.

Maja Milanović 23.03.2022.
Nikola Ivanović Pakrac Požega

Na području Požeško-slavonske županije trenutno živi oko 3.000 Srba, te većina tog stanovništva živi u Pakracu, Lipiku, Požegi i opštini Čaglin. Slab povratak srpskog stanovništva, loši uslovi za život kao i razjedinjenost, problemi su sa kojima se u koštac uhvatio zamenik župana Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović.

Prošlo je nepunih godinu dana od kako je Ivanović napustio mesto zamenika gradonačelnice grada Pakraca te stupio na mesto zamenika župana i od tada se srpsko stanovništvo Požeštine može pohvaliti napretkom i boljim uslovima za život. Preko operativnih programa za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske odobrena su značajna sredstva koja se ulažu u opštine, OPG-ove i zanate na području Slavonije.

- Možemo se pohvaliti da se u našim selima intenziviraju radovi na poboljšanju komunalne infrastrukture, pre svega ulaganje u vodoopskrbu, ulaganje u prometnu infrastrukturu, odnosno u asvaltiranje puteva i rešavanje obnove društvenih domova kao pretpostavke za društveni razvoj srpske zajednice. U prethodnoj godini značajna sredstva su uložena u asvaltiranje puta u selu Šeovici, ove godine smo asvaltirali deo ulica u naselju Kraguj kod Pakraca, a očekujemo i završetak nekoliko društvenih domova kroz program kapitalnih investicija SNV-a u naselju Laze kod Požege, u Sibikovcu i Dubokoj na području opštine Čaglin kao i na području Brestovca u pogledu uređenja društvenog doma u Podsreću. Isto tako, kroz operativni program za nacionalne manjine doprineli smo i izgradnji mosta na reci Orljavi koja spaja hrvatsko i srpsko selo tj. Orljavac i Podsreće. Dosta aktivnosti je unapređeno, ali je potrebno još puno rada – kaže Nikola Ivanović koji je i predsednik Veća srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije, te se i na taj način bori za bolji i kvalitetniji život stanovništva svoje županije, od najmlađih do onih najstarije životne dobi.

- Borimo se da našoj deci obezbedimo uslove koje svaka manjinska zajednica osigurava svome stanovništvu tj. pravo na dodatno obrazovanje, pravoslavnu veronauku, da se deci u što većem broju omoguće izleti u srpske manastire, da posete srpske sredine kao što su posećivali Dalj, Vukovar, Banja Luku i Beograd i da sve ono što smo započeli pre koronavirusa i nastavimo. Na ovom području imamo veliki broj starog i nemoćnog stanovništva i u tom pogledu smo razvijali saradnju sa udruženjima da se povede veća briga za naše stanovništvo u udaljenim planinskim selima. Unazad četiri do pet godina značajna sredstva su dobijena i od Evropskih fondova ali i nacionalnih domaćih fondova za područja naseljena nacionalnim manjinama, te na taj način brinemo i o našim OPG-ovima – priča Ivanović.

Deca iz Pakraca

Deca iz Pakraca u Dalju

Napretkom se mogu pohvaliti i na području saradnje sa lokalnom vlastima. U gradu Požegi i Požeško-slavonskoj županiji zajedno rade na unapređenju komunalne i društvene infrastrukture u naseljima sa srpskim stanovništvom, zajedno sa gradom Požegom obnavljaju i društveni dom u Lazama koje će biti jedno od okupljališta srpske zajednice na tom području.

I sa drugim lokalnim samoupravama u kojima nemaju političku vlast srpska zajednica požeškog kraja razvija partnerske odnose sa željom za unapređenjem životnih uslova stanovnika toga područja. Unazad nekoliko godina saradnja sa matičnom državom je takođe u porastu.

- Sa našom decom iz Pakraca i Lipika smo bili gosti u Srbiji gde smo obišli mnoge institucije u Beogradu i posetili predsednika Vučića. Saradnja se odvija i kroz doprinos radu većima nacionalnih manjina na našem području kroz finansiranje naših projekata, ali i kroz druge modele. Ministarstvo kulture Srbije nam finansira radio emisiju na Laganini radiju Požega, tako da i na taj način povećavamo informisanost srpske zajednice u županiji putem jednog takvog projekta. Imamo izuzetno dobru saradnju sa Ambasadom Republike Srbije u Zagrebu i sa generalnim konzulom u Vukovaru. Istaknuo bih i dobru saradnju sa ljudima iz Mačve koji nam već drugu godinu osiguravaju paketiće za decu povodom Svetog Save – dodaje zamenik župana Požeško-slavonske županije.

Kao u većini županija, tako i u Požeško-slavonskoj županiji navode da je veliki problem nezainteresovanost mladih za politiku i upravo zbog toga pokušavaju mlade uključiti u društveni život što je više moguće kako bi stanovnici Slavonije imali što bolju i svetliju budućnost.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.