Dunav spaja Bačku i Vukovarsko-sremsku županiju

Završna konferencija za projektni predlog u okviru projekta „Dunav nas spaja” održana je juče u Iloku, a prisustvovali su predstavnici AP Vojvodine i Vukovarsko-sremske županije.

Dušan Velimirović 05.07.2022.
„Dunav nas spaja” Ilok

Mnogo toga spaja najistočniju hrvatsku županiju sa Bačkom, a najvažnija zajednička dodirna tačka je Dunav. Osim toga, ova dva područja bogata su i brojnim nacionalnim manjinama. Zbog toga je pokrenut i zajednički projekat „Dunav nas spaja”. Nosilac projekta je Vukovarsko-sremska županija, a uz ovu lokalnu samoupravu, na projektu učestvuju još četiri partnera: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje nacionalnih manjina Vlade AP Vojvodine, Pokrajinski fond „Evropski poslovi” koji operativno radi na projektnom predlogu, zatim Koordinacija veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije kao i Hrvatsko nacionalno veće iz Republike Srbije.

- Danas smo pokušali da zaokružimo ovu priču, da razgovaramo o konkretnim aktivnostima koje će biti provedene u okviru ovog projekta. Planirano trajanje je dve godine. Govorili smo o konkretnim stvarima koje se tiču zaštite kulturne autonomije i kulturnog amaterizma pripadnika nacionalnih manjina sa jedne i druge strane Dunava. Ono što je takođe važno je informisanje na manjinskim jezicima. Tražili smo partnere i sa strane Vukovarsko-sremske županije i sa strane Autonomne pokrajine Vojvodine koji će medijski da proprate ovaj projekat, ali i koji će omogućiti bolju i kvalitetniju vidljivost nacionalnih manjina tokom provođenja projekta, a onda i nakon toga – pojašnjava zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.

Fokus na turističku i gastronomsku ponudu

Jeremić je istakao i važnost turističke ponude u okviru projekta „Dunav nas spaja”.

- Sigurno da sva naša mesta u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina imaju određene turističke kapacitete, odnosno nešto što mogu da ponude svima onima koji dolaze ili prolaze kroz našu teritoriju što će biti obuhvaćeno u projektnom predlogu. Razgovarali smo i o tome, posebno o cikloturizmu koji se proteže i kroz AP Vojvodinu i na Vukovarsko-sremsku županiju, kao i o gastronomskoj ponudi i ponudi kulturnih dešavanja – ističe Jeremić.

Jedan od partnera u ovom projektu jeste i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice koji deluje pri AP Vojvodini.

- Mi ćemo pokriti jedan finansijski deo i naravno pomoći ćemo i u koordinaciji projektnih aktivnosti što se tiče Vojvodine. Još uvek slušamo sve ideje i sve želje manjina sa područja Vojvodine, prvenstveno sa područja Bačke jer se fokusiramo na nacionalne manjine koje žive i u Vojvodini i u ovom delu Hrvatske. Do kraja ovog meseca ćemo sakupiti sve ideje pa ćemo onda imati kompilaciju svih ideja koje se isprepliću i sa jedne i sa druge strane Dunava. Izabraćemo najbolje gastronomske, kulturne i turističke ponude koje ćemo oceniti kao samoodržive i efikasne, dakle da to ne budu jednokratni događaji fokusirani na samo jednu manjinu, nego i da spojimo sve manjine – rekao je Adrian Borka iz sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine.

Raspisivanje konkursa EU-a u kojem će biti prijavljen projekat očekuje se u septembru, a biće otvoren tri meseca. Ako projekat prođe, prve aktivnosti bi se mogle očekivati krajem ove godine. Kalendar događaja, tvrde podnosioci projekta, biće definisan u narednih 20 dana.