Opština Negoslavci pomaže kupovinu porodičnih kuća

Lokalna samouprava Negoslavaca provodi demografske mere usmerena ka mladim porodicama, studentima i preduzetnicima. Iz budžeta je izdvojeno 150.000 kuna za sufinansiranje kupovine kuća.

Opština Negoslavci naslovna
Foto: Opština Negoslavci/Ilustracija

U opštini Negoslavci trenutno je otvoren Javni poziv za sufinansiranje kupovine kuće za mlade i mlade porodice. Poziv je raspisan 8. juna, a rok za podnošenje prijava je 30 dana. Svi koji žele da kupe kuću u ovoj opštini imaju priliku da do 7. jula dostave potrebnu dokumentaciju i ukoliko zadovolje uslove konkursa, lokalna samouprava dodeliće im 25.000 kuna za kupovinu stambene jedinice.

– Ovo je namenjeno ljudima mlađim od 45 godina, potrebno je da taj uslov poštuje bar podnositelj zahteva. Objavljen je i pravilnik za kupovinu kuća na području opštine, određena je komisija koja će se baviti proverom dokumentacije, sastavljanjem rang liste i komisija za žalbe. Definisani su svi uslovi, a jedan je da imate prebivalište na području opštine Negoslavci iako je ostavljena mogućnost i svim zainteresovanim sa šireg područja opštine i definisano je i bodovanje prema broju članova porodice.

Naš javni poziv je sličan onome koji je prošle godine imala Vukovarsko-sremska županija, ali je liberalniji zato što postoji mogućnost da se mogu kupiti i one kuće koje nisu u potpunosti spremne za život, te im dajemo određeni rok od dve godine da tu nekretninu prilagode za život. Ovo smo uradili zato što na području Negoslavaca imamo preko 100 praznih kuća i naša želja je bila i da pomognemo mladim ljudima i da popunimo te prazne stambene jedinice. Pružili smo mogućnost ljudima da bez obzira da li imaju već vlasništvo nad nekom nekretninom mogu da se jave na ovaj konkurs samo što će po tom kriterijumu imati nula bodova – objašnjava načelnik Dušan Jeckov.

Dodela sredstava za kupovinu porodičnih kuća deo je demografskih mera Opštine Negoslavci koja se kao i ostatak istoka Hrvatske suočava sa velikim problemima po pitanju smanjenja broja stanovnika i sve starijom populacijom. Zato je iz budžeta za ovu namenu izdvojeno 150.000 kuna.

– Želimo da pomognemo mladim ljudima, ali istovremeno cilj nam je i da se Negoslavci nasele. Bili bismo srećni da se tih prvih 150.000 kuna u ovom pozivu iskoristi, ako se to i ne dogodi mi ćemo raspisati novi poziv. S druge strane, i ako iskoristimo sva sredstva do kraja godine, planiraćemo i za budućnost jednu ovakvu akciju – rekao je Jeckov.

Podaci vezani za ovaj javni poziv dostupni su na internet stranici opštine gde se mogu preuzeti obrasci za prijave i informacije o potrebnoj dokumentaciji.

Za preduzetnike izdvojeno 100.000 kn, a za studente 30.000 kn

Na poslednjoj sednici opštinskog veća usvojen je rebalans budžeta opštine Negoslavci kojim su definisane određene demografske mere. Osim što u iznosu od 150.000 kuna sufinansiraju kupovinu kuća na području opštine, izdvojena su i sredstva od 100.000 kuna za mlade preduzetnike i zanatlije kao i 30.000 kuna za stipendije, odnosno za studente sa područja opštine Negoslavci.

– Nakon ovog poziva slede nam i druga dva javna poziva. Što se tiče stipendija za studente pravilnik još moramo da definišemo. Naš je plan da pomognemo do pet studenata sa 500 kuna mesečno što je 6.000 godišnje. Mera za mlade preduzetnike i obrtnike je isto novina za koju takođe moramo definisati pravilnik, ali isto je želja da pomognemo mladim ljudima koji žele da se bave različitim zanimanjima od uslužnih do proizvodnih delatnosti.

– Na području opštine imamo preko 100 OPG-ova, a obrta je manje od 10 i zato nam je bila želja da ih osnažimo. Mi ne možemo da konkurišemo preduzetnicima sa područja grada Vukovara zbog zakona o Vukovaru. Određeni broj ljudi prijavljuje sedišta firmi u Vukovaru baš zbog zakona i svih olakšica. Ovo je naš doprinos za preduzetnike sa područja Negoslavaca i siguran sam da ćemo i ova sredstva za mlade obrtnike da iskoristimo – kaže načelnik Jeckov.

U toku su tri javne nabave i realizacija EU projekta

Nove mere u ovoj lokalnoj samoupravi trebalo bi pomognu mlade porodice, preduzetnike i studente, ali planova koji za cilj imaju da poboljšaju uslove života građana je mnogo. Trenutno se ovde provodi projekat besplatnog interneta, a u toku su i tri javne nabave.

– Prošli smo na evropskom projektu za besplatni bežični internet, vrednost je 15.000 evra i uskoro će na pojedinim lokacijama koja su frekventnija ljudi imati besplatan pristup internetu, to je blizina zgrade opštine, Projekt-centra, lovačkog doma i fudbalskog igrališta. Na nekim lokacijama internet je već dostupan, a narednih dana projekat će biti u potpunosti završen.

Provodimo još tri javne nabave na području opštine jedna se odnosi na opremanje objekata u vlasništvu opštine sa sistemima za grejanje i hlađenje, druga se odnosi na konkurs Ministarstva građevinarstva i prostornog uređenja to je nabavka priključnih alata za naš stroj koji koristimo za komunalne potrebe, a treća se odnosi na uređenje groblja. Takođe smo prošli na konkursu SNV-a za postavljanje rasvete na našem fudbalskom igralištu i javili smo se na konkurs Ministarstva regionalnog razvoja za uređenje centra naselja – nabraja Dušan Jeckov i zaključuje kako je sve to odraz finansijske stabilnosti Opštine Negoslavci kao jedinice lokalne samouprave.

– Naša je želja da bez obzira na naše mogućnosti i kapacitete, jer Negoslavci spadaju u kategoriju opština koje su najmanje po svojoj veličini i po broju stanovnika, stvorimo našim ljudima uslove života koji ne zaostaju za drugima.