Poplave zahvatile područje opštine Dvor

Nabujala reka Žirovac odsekla je prilaze prema Dvoru i okolnim mestima, a zbog izlevanja Une odsečena su mesta Dobretin i Kuljani.

hgss poplave Una Žirovac Dvor
Foto: Hrvatska gorska služba spašavanja

U noći sa petka 9. 12. na subotu 10. 12. bile su velike padavine na području opštine Dvor kao i ostalih jedinica lokalne samouprave. Posledica toga bilo je bujanje potoka, samim tim i reka Žirovac, pritoka Une.

– Pošto reku Žirovac ne prate Hrvatske vode, nismo na vreme dobili signalizaciju da će biti poplava. Tek u nedelju smo dobili upozorenje za reku Unu. Kad smo videli da će doći do poplava tražio sam pomoć od Hrvatskih voda, što sam na kraju i dobio već u petak, ali dok smo sve organizovali, nismo više mogli doći do 20 kuća. U tri kuće i okolne prateće objekte je ušla voda iz razloga što do njih nismo mogli doći pa smo tražili pomoć Gorske službe spašavanja koju smo i dobili, ali dok se sve to organizuje prođe tri do četiri časa. Žirovac je takva reka koja u 12 sati krene da raste i dostiže maksimum, a kasnije se vrati u normalni režim. Vatrogasci su pomogli, ali pošto se sve jako brzo dešava nije se mogla na vreme dovesti pomoć u pesku. Imali smo sreću, iako je obim reke Žirovac bio najveći do sada, trebalo je da naraste još nekoliko centimetara kako bi kuće bile skroz poplavljene – pojašnjava ovu situaciju načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina.

Samim tim što je narasla njena pritoka reka Žirovac, nabujala je uzvodno i mnogo veća Una. U nedelju 11. 12. je bilo prvi put da je bio najveći vodostaj reke Une uzvodno od ušća. Do sada rekordni vodostaj bio je 2014. godine, a iznosio je 314 centimetara, dok je sada porastao na čak 367.

– Dovelo je do toga su poplavljeni Stanić Polje i Gornji Dobretin, a u naseljima, koja idu nizvodno od toga, Matijevići, Dvor i Zamlača na nekoliko mesta je izbila voda na državnu cestu. To je problem koji je stalan i svaki put ističem da Hrvatske ceste treba da naprave plan ceste C47 jer smo dva puta odsečeni, bili smo odsečeni od pravca Gline, a nekoliko časova nam se nije moglo prići niti sa jedne strane. Reka Una u ovom trenutku nije došla do svoga maksimuma, već je 35 centimetara manja nego 2014. godine. Izbila je na cestu, pretila je kućama, ušla u prateće objekte, ali nije ušla u kuće – ističe Arbutina.

Do nekih kuća se moglo samo teretnim vozilima

Naš sagovornik navodi da je komunikacija sa meštanima ugroženih sela veoma teška jer se do pojedinih kuća može doći samo kroz vodu teretnim vozilima, a do jednog dela kuća se mora ići zaobilaznim putevima i lokalnim cestama pa treba i više od sat vremena da se dođe do neke kuće.

–  U naselje Dobretin išli smo čamcima Gorske službe spašavanja. U jednom trenutku dva dana smo bili odsečeni od pravca Kostajnice, a nekoliko časova i od pravca Gline pa nismo imali izlaz niti u jednom pravcu. Poplava je, srećom, kratko trajala, a uz pomoć Hrvatskog Crvenog krsta, dostavljeni su paketi ljudima koji su bili totalno odsečeni. Pošto u trenutku kad smo bili odsečeni, nismo mogli proveriti ispravnost vode, kasnije se utvrdilo da je ispravna za piće – obaveštava načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina.

Takođe, do poplava je došlo i u okolini Karlovca gde su nabujale reke Korana i Kupa, kao i u mestu Sunja zbog porasta istoimene reke.