Potreba za pokretanjem dijaloga sa direktorima srednjih škola

Zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić prisustvovao je u Zagrebu sastanku na kojem je bilo reči o stanju u manjinskom obrazovanju.

Srđan Jeremić Milan Vukelić Nandor Čapo
Nandor Čapo, Milan Vukelić i Srđan Jeremić

Na poziv predstavnika Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske, zamenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić sastao se juče u Zagrebu sa direktorom Uprave za nacionalne manjine Nandorom Čapom i načelnikom sektora za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina Milanom Vukelićem.

Teme razgovora odnosile su se na školovanje učenika srpske zajednice na području Vukovarsko-sremske županije na čijem području je najveći broj učenika srpske nacionalnosti koji se školuju na svom maternjem jeziku po modelu „A polazeći od činjenice da je županija osnivač većine osnovnih i svih srednjih škola.

– Vukovarsko-sremska županija je ispoštovala zakonsku obavezu i ispred nje, kao osnivača, imenovala u školske odbore škola u kojima se nastava odvija na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine pripadnike srpske zajednice s obzirom na nacionalnu strukturu učenika tih škola. Takođe, skupština Vukovarsko-sremske županije usvojila je Statute šest osnovnih škola sa svog područja u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu čime su stvorene pretpostavke za njihov nesmetan rad i delovanje. To je nešto što trebamo istaći i pohvaliti – rekao je dožupan Jeremić predstavnicima Ministarstva.

Podjednak broj upisanih učenika u prve razrede kao i prethodnih godina

Referirajući se na predstojeću školsku godinu, ukazao je da imamo podjednak broj upisanih učenika u prve razrede kao i prethodnih godina i u osnovne i u srednje škole, što je podatak koji ohrabruje. Predstavnici Ministarstva Nandor Čapo i Milan Vukelić ukazali su na potrebu fleksibilnijeg pristupa srednjih škola u pogledu privlačenja učenika kroz uvođenje atraktivnih i lako zapošljivih obrazovnih profila, vodeći računa o potrebama tržišta radne snage.

– Kroz takav, proaktivan, pristup i ponudu učenicima novih obrazovnih profila, učenike bi se zadržalo u srednjim školama sa područja Vukovara i omogućio bi se trostruki efekat. Prvo, da učenici pripadnici srpske zajednice i tokom srednjoškolskog obrazovanja mogu nastaviti da se školuju na svom maternjem jeziku. Drugo, da se otvaranjem tržišno atraktivnih zanimanja omogući školovanje koje će rezultirati lakšim pronalaženjem posla i treće da se kreiraju obrazovni profili koji će svojom atraktivnošću privući učenike i na taj način obezbediti dovoljan broj upisa u razredna odeljenja kako bi se ista mogla formirati – tvrde iz nadležnog ministarstva.

Zajednički je zaključak da se o ovim temama pokrene dijalog sa direktorima srednjih škola jer je obezbeđivanje dovoljnog broja učenika u njihovom interesu i neće dovoditi u pitanje budući broj odeljenja koja bi, prema planovima škola, trebala da se upišu.

Cilj je promocija rada ovih srednjih škola, mogućnosti koje one pružaju učenicima, raspoložive obrazovne profile, stanje na tržištu rada kako bi isto postalo jasnije kako roditeljima tako i budućim učenicima, a čemu doprinos trebaju dati same škole, osnivač, odnosno Vukovarsko-sremska županija, ali i samo Ministarstvo.