Pružaju priliku pripadnicima nacionalnih manjina za rad u udruženjima

Udruženje Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade pripadnike nacionalnih manjina i ostalih manjinskih grupa da obavljaju praksu u različitim udruženjima.

Dušan Velimirović 30.11.2021.
Inicijativa mladih za ljudska prava

U sklopu projekta Socijalni inovatori udruženje Inicijativa mladih za ljudska prava iz Zagreba uspešno je odradilo dva kruga praksi u civilnom društvu koju je završilo više od 50 učesnika iz cele Hrvatske. Na red je došao i treći krug u kojem će prednost imati mladi ljudi koji su pripadnici nacionalnih i drugih manjina te ostalih ranjivih grupa. Kako kažu iz ovog udruženja, Cilj trećeg kruga praksi u civilnom društvu jeste pružiti mogućnost prakse većem broju mladih osoba koje su u većem riziku od diskriminacije ili su im smanjene mogućnosti pristupa praksi i neformalnim edukacijskim programima radi njihovog manjinskog statusa i drugih okolnosti.

- Trenutno vlada slab interes mladih za rad u udruženjima a tu je radnika veoma potrebno. Ovim projektom se najviše fokusiramo na mlade pripadnike srpske zajednice u Hrvatskoj. Prakse će se provoditi u našim partnerskim udruženjima. Prijave su tek počele i trajaće do 7. decembra, a već imamo nekoliko prijavljenih učesnika. Učesnici će moći izabrati neke od sledećih programa, a to su: vođenje projekata, administracija i finansije, vođenje komunikacija, odnosno PR, zagovaranje ili rad na programima te edukovanje i vođenje treninga – priča voditeлјka projekta Andrea Kovač.

U pozivu za učestvovanje u praksi voditelji projekta učesnicima nude 80 časova prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara njihovim preferencijama, usavršavanje postojećih i usvajanje novih veština i znanja, vođstvo stručnog i iskusnog mentora koji će se potruditi da praksu prilagodi učesnikovim potrebama i učini je što ugodnijim iskustvom, detalјne i obrazložene komentare mentora na obavljenu praksu, pismo preporuke mentora za buduće poslodavce nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi koja uključuje popis uspešno obavljenih zadataka ili stečenih znanja ili veština i mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative.

Od kandidata se očekuje interes za buduće zaposlenje

Zauzvrat, od kandidata očekuju aktivno učestvovanje na programu prakse koji će pre početka prakse biti usklađen sa mentorom, odnosno kandidati će se o terminima odrađivanja prakse dogovarati direktno sa mentorima, a kako kažu iz udruženja, važno je da bude odrađeno u periodu od tri meseca. Takođe, od učesnika se traži i spremnost za evaluaciju vlastitih veština, znanja i pristupa s ciljem napredovanja tokom programa prakse, proaktivni pristup i spremnost za razvijanje vlastitog projekta tokom programa prakse, aktivno učestvovanje u sva četiri modula prakse i, kao najvažnije - izraženi interes za buduće zaposlenje ili drugi oblik doprinosa civilnom društvu te interes za širi spektar tema od društvenog značaja.

Praksa je osmišljena u četiri glavna modula. Prvi modul se zove „Upoznaj sektor“ i tokom modula učesnici će se upoznati sa timom i radom organizacije u kojima će obavljati praksu, te o važnosti i načinima funkcionisanja civilnog društva. U drugom modulu koji se zove „Učenje kroz posmatranje“ kandidati će posmatrati i upoznavati se sa radom osoba zaposlenih u organizaciji koja će im pružiti uvid u konkretne odgovornosti i zadatke koje radnici organizacije obavljaju na dnevnoj bazi. Tokom ovog perioda, učestvovaće u raznim aktivnostima organizacije uz superviziju mentora.

Modul tri nosi naziv „Primeni znanje i veštine“, a tokom ovog perioda, učesnici će steći iskustvo timskog rada te će biti odgovorni za obavljanje konkretnih manjih zadataka u okviru unapred dogovorenih aktivnosti. Učestvovaće u pisanju tekstova, pripremi sadržaja, organizaciji događaja, pisanju objavu za javnost i slično.

U poslednjem modulu „uradi sam“ kandidati će imati priliku da razviju vlastiti projekat ili aktivnost koji će do kraja modula i implementirati. Sve aktivnosti provodiće se uz nadzor i potporu mentora. Nakon završetka projekta, učesnici će napisati kratki izveštaj o radu i prezentovati svoj rad kolegama u organizaciji.

Kandidati moraju ispunjavati sledeće kriterijume – moraju imati do 30 godina, da su završili ili završavaju fakultet društveno-humanističkog usmerenja, nisu zaposleni u struci i motivisani da steknu iskustvo u civilnom društvu. Prednost imaju pripadnici nacionalne ili neke druge manjine ili spadaju u grupu mladih u riziku od diskriminacije odnosno mladih s manjim pristupom obrazovnim mogućnostima.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.