U Saboru raspravljali o registraciji škola na srpskom jeziku

Saborska zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov uputila je danas na sednici Hrvatskog Sabora pitanje ministru obrazovanja Radovanu Fuksu o registraciji škola na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Dušan Velimirović 16.09.2020.
Dragana Jeckov hrvatski sabor preregistracija škola

U skladu sa Zakonom o nauci i obrazovanju za osnovne i srednje škole, na istoku Republike Hrvatske postoje osnovne škole u kojima se celokupna nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Postoji problem, te škole nisu registrovane kao manjinske škole, što nije u skladu sa navedenim zakonom.

S tim u vezi, danas je na sednici Hrvatskog Sabora Dragana Jeckov upitala ministra nauke i obrazovanja Radovana Fuksa šta planira preduzeti kako bi se taj problem rešio.

- Naravno da pozdravljam činjenicu da su druge nacionalne manjine svoje škole bez problema uspele da registruju kao manjinske, međutim, spomenuću da se kao najčešće opravdanje za neregistrovanje manjinskih škola srpske nacionalne manjine ističe činjenica da se kod drugih nacionalnih manjina radi o stečenim pravima, što u primeru srpske zajednice navodno ne postoji, iako svi pozitivni propisi Republike Hrvatske garantuju ravnopravnost svih nacionalnih manjina – rekla je Draga Jeckov okupljenim saborskim zastupnicima.

Ministar Fuks na to pitanje je odgovorio da je Zakonom o nauci i obrazovanju za osnovne i srednje škole predviđena mogućnost da ukoliko se škola, koja izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a ta škola se osim toga nalazi i u području gde je utvrđena ravnopravnost jezika, postoji mogućnost da lokalna vlast zatraži prenos osnivačkih prava za regionalne na lokalnu.

- To je, čini mi se učinjeno u ovom slučaju, međutim jednako tako tim istim zakonom Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Hrvatske nema ingerenciju nad donošenjem takvih odluka, nego je takva odluka o prenosu prava jedino i isključivo u nadležnosti regionalne uprave i samouprave. Ministarstvo nauke i obrazovanja preporučilo je županiji da razmotri zahtev lokalne zajednice i jedino na osnovu njihove odluke ovo prenošenje vlasništva je moguće – stoji u Fuksovom odgovoru Dragani Jeckov.

Škole su podnele zakon za preregistraciju još pre pet godina

Potom je Jeckov podsetila da su Opštine Borovo, Negoslavci i Markušica početkom 2015. u skladu sa  odredbama Zakona odgoja i o obrazovanju podnele zahtev za prenos osnivačkih prava sa Vukovarsko-sremske županije, ali isto još nije učinjeno jer se odgovornost prebacuje između županije i ministarstva.

- Spomenuću zaključak Odbora Hrvatskog Sabora za ljudska prava iz 2016. kao i zapravo i dopis koje je uputilo vaše ministarstvo 2019. godine u kojem se navodi da se Zakon o odgoju i obrazovanju u tom članku 96. primenjuje na sve školske ustanove u kojima se nastava izvodi osim na hrvatskom jeziku i pismu, provodi i na jeziku i pismu nacionalne manjine i to ne samo na ove školske ustanove koje su zatražile nego i na drugog – rekla je saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov.

Na kraju današnjeg izlaganja Jeckov je izjavila da i dalje postoji neprovođenje zakona, da veruje da će Fuks kao nadležni ministar svim svojim ovlašćenjima uticati da se srpske manjinske škole registruju pod uslovima koji su propisani zakonom jer nije ispravno postupati da sve nacionalne manjine imaju registrovane škole, osim kada je u pitanju srpska nacionalna manjina, čije se škole još ne mogu registrovati kao manjinske.