Ministarstvo upoznato sa diskriminatornim zahtevom županije za promenu školskih statuta

Načelnik samostalnog sektora za nacionalne manjine pri Ministarstvu nauke i obrazovanja Nandor Čapo posetio je Zajedničko veće opština gde je sa predstavnicima ove institucije, kao i predstavnicima škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku, razgovarao o potrebama i problemima u manjinskom obrazovanju.

ZVO-sastanak-direktora-skola Nandor Čapo

Uz brojna otvorena pitanja sa kojima se suočava nastava na manjinskim jezicima, glavna tema o kojoj se na sastanku razgovaralo su neusklađeni statuti osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Nakon niza neuspešnih pokušaja da se te škole registruju kao i sve druge manjinske škole u Hrvatskoj, najnovija vest je da Vukovarsko-sremska županija insistira da se delatnost tih škola satutarno definiše na način da se nastava i kompletni obrazovni proces provodi na hrvatskom jeziku, dok se eventualno za pripadnike srpske zajednice može organizovati nastava na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Predstavnici srpske zajednice i škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku smatraju da ovakav zahtev ne odgovara istini jer se nastava u većini tih škola odvija isključivo na srpskom jeziku uz obavezno učenje hrvatskog jezika kao predmeta. Sada je o tom problemu obavešteno i Ministarstvo obrazovanja.

– Mi se u ministarstvu periodično sastajemo sa predstavnicima srpske nacionalne manjine i raspravljamo o pitanjima obrazovanja i o mogućim rešenjima za nastale zastoje i probleme ili eventualno za unapređenje nastave što se tiče uopšteno nacionalnih manjina, a u ovom slučaju srpske nacionalne manjine. Ovde sam danas na poziv predsednika ZVO-a Srđana Jeremića. Dobili smo i ranije dopis ZVO-a koji se tiče statuta škola na ovom prostoru. U ovom trenutku ti statuti čekaju mišljenje samostalne službe za pravne poslove ministarstva. Kada se oni budu izjasnili o tom predmetu tada ćemo se i mi iz ministarstva moći izjasniti po tom pitanju – kaže Nandor Čapo.

Predsednik ZVO-a Srđan Jeremić smatra da ovakav zahtev Vukovarsko-sremske županije, ne samo da ne odgovara istini, nego je i diskriminatoran.

– Nastava u svim našim škola se odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu tako da taj zahtev ne odgovara situaciji na terenu. Druga stvar je što se u drugom delu zahteva od tih škola očekuje da se samo za pripadnike srpske zajednice organizuje nastava na srpskom, jer mi ne možemo prihvatiti da se to odnosi samo na one koji se izjašnjavaju kao pripadnici srpske zajednice. Svima koji izraze želju da slušaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu to bi se trebalo i dozvoliti, a ne samo onima koji se izjašnjavaju kao Srbi, jer u toj nastavi ima i pripadnika većinskog naroda, pripadnika drugih manjina, ali i onih koji se ne izjašnjavaju nacionalno. Mi samo želimo da te škole registrujemo kao i Česi, Italijani i Mađari, ali to je tema na kojoj zapinjemo već 22 godine – istakao je nakon sastanka Srđan Jeremić.

Osim ove najaktuelnije i najbitnije teme za srpsku zajednicu, na sastanku se razgovaralo i o svim drugim problemima u školstvu po modelima „A“ i „C“. Čapo i Jeremić su članovi hrvatskog dela Međuvladinog mešovitog odbora za rešavanje problema srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji pa su ovaj sastanak iskoristili da predstavnike škola upoznaju sa najnovijim zaključcima i preporukama kada je u pitanju segment manjinskog obrazovanja.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.