Opština Lovas obećala pomoć u rešavanju problema srpske zajednice

Predstavnici srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije se sastali sa načelnicom opštine Lovas.

Opština Lovas sastanak

Načelnica Lovasa Tanja Cirba (HDZ) ugostila je na radnom sastanku zamenika župana Vukovarsko-sremske županije Srđana Jeremića, predsednika i sekretara Veća srpske nacionalne manjine Svetislava Mikerevića i Dušana Latasa te potpredsednika Veća srpske nacionalne manjine opštine Lovas Veselina Ganića. Na sastanku se razgovaralo o položaju i potrebama srpske zajednice na području ove opštine, a predstavnici srpske zajednice sa lokalnog i županijskog nivoa ukazali su na nekoliko problema koje bi trebalo rešiti. Dva najvažnija problema koje su istakli srpski predstavnici odnosila su se na potrebe sanacije pravoslavnog groblja u Opatovcu te nelegalnog odlagališta otpada u blizini groblja. Načelnica Cirba izrazila je spremnost da se ove stvari reše.

– Ovakvi sastanci jesu pravi način pronalaženja i rešavanja problema. Zato izražavam zadovoljstvo ovom posetom i zaključcima. Razgovarali smo o komunalnoj problematici u naselju Opatovac, koja nije samo problematika srpske nacionalne manjine. Ti problemi uzrokovani su nedostatkom radne snage i smanjenog broja stanovništva. Mislim da smo danas, i po tom i po drugim pitanjima, našli kvalitetna i svrsishodna rešenja. Komunalni problem ćemo zajednički rešavati i zahvalna sam opštinskom Veću srpske nacionalne manjine koje je imalo svoje predloge na sastanku. Osim toga, razgovarali smo o potrebi rešavanja prostora za rad VSNM-a, kao i o finansiranju  rada Veća što smo i do sada radili – rekla je nakon sastanka Tanja Cirba.

Ovaj sastanak održan je u sklopu brojnih radnih sastanaka koje su prethodnih meseci održani u jedinicama lokalnih samouprava u Vukovarsko-sremskoj županiji gde srpska zajednica ne čini većinu, ali živi u znatnom broju. Zamenik župana i predsednik županijskog VSNM-a ranije su obišli i opštine Nijemci, Bogdanovci i Tordinci.

– Izuzetno mi je drago što nas je načelnica primila i što smo uspeli da postignemo određene pomake iako opštinsko Veće sprske nacionalne manjine nije imalo primedbu na dosadašnju saradnju sa Opštinom. Svako od naših 12 opštinskih i tri gradska veća ima svoje potrebe, a danas smo razgovarali o potrebama Srba iz Lovasa i Opatovca. Želimo istovremeno da pomognemo svim našim većima u funkcionisanju, ali i da budemo partneri sa opštinama kako bi rešili neke od problema i potreba koje zajednica ima – rekao je nakon sastanka predsednik VSNM-a Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević.

Manjinsko veće u opštini Lovas po prvi put je konstituisano nakon manjinskih izbora 2020. godine. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ovde je živelo 65 pripadnika srpske zajednice i to uglavnom u naselju Opatovac.