Predstavnici Srba iz VS županije na sastanku u Vladi Vojvodine

U zgradi Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine održan je 9. februara sastanak predstavnika Fonda „Evropski poslovi“ pokrajinske Vlade sa predstavnicima srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije.

Sastanak fond evropski poslovi
Foto: Fond "Evropski poslovi"

Na sastanku delegacija sa obe strane granice predstavljena je analiza apsorbovanih sredstava u periodu 2014. do 2020. godine u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije kao i preliminarni podaci koji su od strane Fonda prikupljeni u procesu utvrđivanja stanja i potencijala opština i gradova na teritoriji AP Vojvodine, a koji mogu biti od značaja za buduću saradnju.

– Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas mogli da ugostimo delegaciju iz Vukovarsko-sremske županije i da razgovaramo o modalitetima saradnje na pragu novog finansijskog okvira EU za period od 2021. do 2027. godine. Neke teme sa sastanka su se profilisale kao zajedničke, dominante i značajne i na njima ćemo intenzivno raditi u narednom periodu. One se tiču formulisanja prioriteta lokalnih samouprava u pograničnom području, razvoju ljudskih kapaciteta i konačno jačanju bilateralne saradnje subjekata koji mogu i treba da u narednom periodu uspostave saradnju – istakao je direktor Fonda „Evropski poslovi“ Aleksandar Simurdić.

Kroz razgovor je analizarno do sada učinjeno i potrebne aktivnosti za završetak prekograničnog projekta „Dunav nas spaja“ koji povezuje nacionalne manjine sa područja Vukovarsko-sremske županije i AP Vojvodine. Zajednički su utvrđene mogućnosti za povezivanje opština sa pograničnog područja kroz prekogranične projekte iz različitih oblasti.

– Nama je danas bilo važno da predstavimo šta je do sada učinjeno u projektu „Dunav nas spaja“, ali i da se dogovorimo da ubrzamo aktivnosti koje su nam preostale kako bismo imali projektne ideje složene u naredna dva do tri meseca. Drugi segment razgovora odnosio se na saradnju lokalnih samouprava kroz projekte u domeni turizma, zaštite okoline, sprečavanja elementarnih nepogoda ili upravljanja otpadom – rekao je nakon sastanka zamenik vukovarsko-sremskog župana iz reda pripadnika srpske zajednice Srđan Jeremić.