Srpski predstavnici ponovo traže registraciju manjinskih škola

U Ministarstvu obrazovanja održan sastanak na kojem su predstavnici srpske zajednice još jednom zatražili preregistraciju manjinskih škola na istoku Hrvatske.

Srbi Hr 20.04.2019.
Ministarstvo obrazovanja registracija manjinskih škola

Zagreb, 19.04. - Predstavnici Zajedničkog veća opština još jednom su posetili Ministarstvo obrazovanja Republike Hrvatske kako bi ukazali na nerešavanje statusa škola koje pohađaju pripadnici srpske zajednice na istoku Republike Hrvatske.

Naime, do danas nema konkretnijih pomaka kada je reč o ovome, za pripadnike srpske zajednice, veoma važnom pitanju.

Predsednik ZVO-a Srđan Jeremić i saborski zastupnik Boris Milošević, kao članovi Međuvladinog mešovitog odbora za rešavanja problema srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji, ukazali su predstavnicima Ministarstva na zaključak i preporuku ovog tela da hrvatska strana izvrši statusne promene, tj. preregistraciju škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu što predstavlja obavezujući zahtev prema hrvatskoj strani.

Još jednom je ukazano da Vukovarsko-sremska županija ignoriše, kako ovaj zahtev, tako i zahtev opština Borovo, Negoslavci i Markušica za prenos osnivačkih prava sa županije na ove opštine.

Od Ministarstva je zatraženo da pošalje svoje mišljenje o zakonitosti zahteva ove tri opštine za prenos osnivačkih prava sa županije na opštine kao i da dostavi svoje mišljenje o usklađenosti sa zakonom predloga Statuta koje su škole sa ovog područja dostavile županiji, ali i na uvid Ministarstvu.

Nakon dobijanja ovih mišljenja Ministarstva predstavnici srpske zajednice odlučiće o daljnjim koracima po ovom pitanju, ali je jasno izrečeno da se od prava Srba na manjinske škole neće odustati.

Srpsku zajednicu predstavljali su saborski zastupnik SDSS-a Boris Milošević, predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić, zamenik župana Vukovarsko-sremske županije Đorđe Ćurčić, predsednica odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović i načelnik opštine Negoslavci i predsednik ŽO SDSS-a Dušan Jeckov.

Ispred Ministarstva prisutni su bili pomoćnik ministrice Momir Karin, načelnik samostalnog sektora za nacionalne manjine Nandor Čapo te predstavnica pravne službe Ministarstva.