Siniša tatalović

DRUŠTVO 15.12.2023.

Analiza stanja nacionalnih manjina

U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Koordinacije SKD „Prosvjeta“ za istočnu Slavonije, Baranju i zapadni Srem, u Vukovaru je održana promocija knjige Siniše Tatalovića „Nacionalne manjine u Hrvatskoj – politika, obrazovanje i kultura“.

Srđan Sekulić
DRUŠTVO 06.04.2023.

„Zagovaram ideju da poslednji popis ne utiče na manjinska prava“

Intervju sa profesorom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Sinišom Tatalovićem.

Nikola Milojević
KULTURA 21.03.2022.

Ugledni predavači na predavanjima u Gorskom kotaru

Od početka 2022. godine, Prosvjetini pododbori iz Moravica i Gomirja imali su već četiri programa pod projektom „Tradicija i običaji Srba Gorskog kotara“.

Dušan Velimirović
DRUŠTVO 13.10.2021.

Tribina o manjinskom obrazovanju u Vukovaru izazvala veliku pažnju

Fondacija Fridrih Ebert iz Zagreba i Evropski dom iz Vukovara bili su u petak 8. oktobra organizatori programa pod nazivom „Izazovi i perspektive obrazovanja u Vukovaru“.

Dušan Velimirović
POLITIKA 21.03.2019.

Siniša Tatalović: „Manjine retko mogu da iskazuju svoje stavove u medijima“

Razgovor sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Sinišom Tatalovićem o trenutnom položaju i pravima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Dušan Velimirović