Započela realizacija najvećeg „zelenog“ projekta opštine Erdut

U Erdutu je četvrtog decembra predstavljen projekat „Zelene staze Dunava i Drave“ koji spaja opštinu Erdut i grad Belišće.

„Zelene staze Dunava i Drave“ Erdut 2018

Opština Erdut nosilac je ovog projekta čija je vrednost 13.163.900 kuna, a koji je finansiran iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Početna konferencija na kojoj je predstavljen ovaj značajan projekat održana je četvrtog decembra u prostorijama Erdutskih vinograda.

Realizacijom programa predstavljenog u okviru projekta cilj je da se poveća turistička atraktivnost područja uz Dravu i Dunav, što bi trebalo da rezultira povećanjem broja posetilaca. Projekat uključuje i aktivnosti usmerene na povećanje obrazovnog kapaciteta te uspostavu boljeg upravljanja posetama. Projektom se ne zanemaruje i izuzetno važan aspekt razvijanja javne svesti o značaju očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajolika Erdut, Regionalnog parka Mura-Drava i ekološke mreže Natura 2000.

Projektni partneri su opština Erdut i grad Belišće koji je inicijator cele priče nazvane „Zelene staze Dunava i Drave“. Područje projektnih partnera je višestruko zaštićeno na međunarodnom i nacionalnom nivou te uz veliko bogatstvo šuma i voda predstavlja značajni resurs.  Razvoj i održivo korišćenje prirodne baštine jeste temelj na kom su izgrađene sve aktivnosti u sklopu ovog projekta.

– Ovo je izuzetan projekat, a ujedno i najveći koji smo do sada provodili. Sama najava projekta i priprema projektne dokumentacije trajala je dugo, ali evo došli smo s jedne strane do lepšeg, a s druge strane i do težeg dela odnosno njegovog sprovođenja. Puno toga će se raditi i na zaštiti okoline i pokazaće se sav naš potencijal te istaći atraktivnost našeg i područja grada Belišća. Na ovom projektu radi dobar tim ljudi koji je sve pripremio odlično i mislim da neće biti problema u procesu njegovog sprovođenja. Izuzetno sam zadovoljan i smatram da je ovaj posao urađen dobro te da je ovo „odskočna daska“ za naredne, možda još veće projekte vezane za Dunav i Dravu, zaštitu okoline i ovog krajolika – izjavio je načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić.

Saradnja dve lokalne samouprave Osječko-baranjske županije

Gradonačelnik Belišća Dinko Burić ističe da, koliko god su važne velike investicije koje ovaj projekat donosi, toliko je značajna i saradnja koja je uspostavljena te očekuje njen nastavak, kako u radu na projektima iz fondova Evropske unije, tako i u ostalim sferama života.

– Značajan je jer će znatno da unapredi postojeće turističke, ali i brojne druge kapacitete i sadržaje koje Belišće ima. Nas iznimno raduje činjenica da smo kroz ovaj projekat došli u priliku i razvijati partnerske odnose sa svim učesnicima u ovom projektu. Zahvaljujemo se opštini Erdut što nas je kao vodeći partner prihvatila, jer ovaj je projekat za grad Belišće veoma značajan kako u turizmu tako i u kulturnom i sportskom području. Predviđena je i izgradnja hostela i uređenje kajakaškog bazena za početnike, izgradnja šetnice od kajak kluba i hostela do odmarališta „Drava“ u Bistrincima u dužini od 2,5 kilometra i uređenje samog odmarališta uz brojne druge sadržaje.  Onda je razumljivo da ovaj projekat za nas znači jednu veliku investiciju od gotovo milion evra. Kada dodamo činjenicu da je 85 odsto finansirano bespovratnim sredstvima iz fondova Evropske unije onda svima nama ovaj projekat može biti samo veliki motiv da i dalje nastavimo da radimo zajednički na pripremi i izradi novih projekata – izjavio je gradonačelnik Belišća.

„Zelene staze Dunava i Drave“ Erdut 2018

Projekat „Zelene staze Dunava i Drave“ trebalo bi da kroz održivo korišćenje prirodne baštine doprinese i društveno-privrednom razvoju na lokalnom i regionalnom nivou. Trajaće 18 meseci, a od 13 miliona kuna ukupno prihvatljivih troškova opštini Erdut namenjeno je pet miliona. Nešto veća ulaganja predviđena su na području grada Belišća, pri čemu je potrebno istaći značajan iznos bespovratnih sredstava koja će se povući zahvaljujući dobro osmišljenom projektu.

– Bespovratna sredstva su 11.114.350 kuna, a projekat traje do 23. decembra 2019. godine. Opština Erdut potpisala je ugovor za ovaj projekat sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Evropske unije kao upravljačkim telom i Središnjom agencijom za finansiranje i ugovaranje programa i projekata Evropske unije kao posredničkim telom drugog nivoa. Naši partneri na ovom projektu su grad Belišće, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrednostima  i Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica opštine Erdut, Kajak kanu klub Aljmaš i Turistička zajednica grada Belišća. Projekat podrazumeva brojne aktivnosti među kojima je najvažnija izgradanja ekološko-edukativnih staza i to 2,5 kilometra kod Belišća i u našoj opštini u dužini od 12 kilometara – objasnio  je  projektni menadžer u PORC-u opštine Erdut Milan Franić.

Brojne aktivnosti projekta

Osim izgradnje i uređenja ekološko-edukativnih staza Porić u Erdutu i Bistrinci u Belišću, projekat uključuje i izgradnju centra za posetioce s hostelom u Belišću, uređenje odmorišta Drava, izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje pristupne ceste u Erdutu, uvođenje mera za praćenje ciljnih vrsta i staništa i uvođenje sistema za evidenciju i praćenje posetioca.

Predviđene su i brojne edukativno-interpretacijske aktivnosti kao što su „Natura istraživački kamp“, „Natura foto safari“, „Natura zelene staze Dunava i Drave“, umetnička kolonija, obeležavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti, međunarodnog dana Dunava, TID regata, biatlon od Belišća do Erduta i edukacije za posetioce, pružaoce turističkih usluga, lokalne proizvođače hrane i lokalno stanovništvo.