Jagodnjak u deset najboljih opština po povlačenju sredstava EU fondova

Na temelju analize koju je napravila FINA odabrano je deset opština koje su u protekloj godini najuspešnije povlačile sredstva iz fondova Evropske unije.

Zoran Popović 09.11.2021.
Društveno vatrogasni dom u Jagodnjaku

Ukupno gledajući sve opštine u Hrvatskoj su lani povukle respektabilnih 713,6 miliona kuna. Iako jedna od najsiromašnijih u Osječko-baranjskoj županiji Opština Jagodnjak s većinskim srpskim stanovništvom u protekloj je godini iz fondova Europske unije povukla više od 7,2 miliona kuna što ovu baranjsku opštinu, sa svega 2.023 stanovnika po poslednjem popisu iz 2011. godine, svrstava u top deset (10. mesto) prema trendu rasta za period od 2017. godine do 2020. godine.

U analizi povlačenja sredstava prema stanovniku Opština Jagodnjak zauzela je deveto mesto s preko 3.500 povučenih kuna po glavi stanovnika. Jedan od najvećih projekata Opštine Jagodnjak, a koji je finansiran europskim novcem, svakako je novoizgrađeni Društveno-vatrogasni dom u Jagodnjaku. Novi dom je višenamenski objekat čija je ukupna vrednost 7,2 miliona kuna i otvoren je u proleće prošle godine. Hiljadu kvadrata prostora danas ravnopravno koriste DVD Jagodnjak, lokalna samouprava, razna udruženja, ali i sami meštani što se najbolje moglo videti na ovogodišnjoj gastro manifestaciji „Kulenijada 2021“ koja je održana upravo u Društveno-vatrogasnom domu u Jagodnjaku.

Osim Opštine Jagodnjak u najboljih deset su još dve baranjske opštine, Darda i Bilje. U sledećem sedmogodišnjem periodu Hrvatskoj će biti na raspolaganju 25 milijardi evra, što kroz Višegodišnji finansijski okvir 2021-2027 tako i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tu će sigurno veliku šansu naći i druge opštine, jer kako je poručeno, u sledećem se periodu projekti spuštaju sa nacionalnog na regionalni i lokalni.