Kreće prva faza izgradnje Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru

Nakon što je Grad Beli Manastir proveo postupak jednostavne nabave ograničenim prikupljanjem ponuda za radove na izgradnji Srpskog kulturnog centra u Belom Manastiru, izgradnja ovog centra bila je jedna od tema o kojoj se govorilo i na poslednjoj sednici Gradskog veća Grada Belog Manastira koja je održana 28.oktobra.

Zoran Popović 04.11.2019.
Srpski kulturni centar Beli Manastir

Grad je pisani poziv za dostavu ponuda u predmetnom postupku s pripadajućim prilozima poslao na adrese tri privredna subjekta. Na sednici Gradskog veća gradski oci najavili su kako će prva faza izgradnje Srpskog kulturnog centra započeti za narednih nekoliko dana, a tokom sledeće godine isti bi trebao biti stavljen u upotrebu. Projekat je vredan 380.000 kuna sa PDV-om, a u finansiranju će učestvovati i Srpsko narodno veće sa iznosom od oko 300.000 kuna.

- Srpski kulturni centar kreće sa izgradnjom, a prva faza radova kreće ovih dana. Izgradićemo novi objekat prednjeg dela, i on će vrlo brzo biti stavljen pod krov. Nakon toga, iduće godine, taj deo će biti kompletno završen, a videćemo koliki je troškovnik za narednu fazu. Želim da zahvalim Srpskom narodnom veću koji u ovoj investiciji učestvuje sa 300.000 kuna, a u ovoj fazi to je skoro dve trećine investicije - rekao je gradonačelnik Tomislav Rob.

Primarna svrha belomanastirskog Srpskog kulturnog centra biće jedinstveni prostor koji će služiti zaštiti kulturnog identiteta i negovanju kulturne baštine srpske nacionalne manjine u domenu kulturne autonomije na geografskom području Osječko-baranjske županije, i druge delatnosti u skladu sa Zakonom o ustanovama u kulturi i aktu o osnivanju Srpskog kulturnog centra.

Za preostalo srpsko stanovništvo koje živi u Belom Manastiru izgradnja Srpskog kulturnog centra je od izuzetnog značaja jer u sebi nosi i poruku da su pripadnici srpske zajednice u gradu jednako važni kao i pripadnici većinskog naroda. Izgradnjom prednjeg dela Srpskog kulturnog centra na jednom mestu biće smeštena, povezana i umrežena sva udruženja koja nose celokupni društveni, i duhovni život pripadnika srpske zajednice u gradu, a to bi uveliko olakšalo njihovo delovanje, međusobnu povezanost i zajednički rad na projektima od opšteg interesa za njih, čime bi se jače oduprli procesu asimilacije.

Srpski kulturni centar Beli Manastir

Osim Veća srpske nacionalne manjine u Belom Manastiru postoje i Gradska organizacija SDSS-a, Pododbor SKD Prosvjete, Kolo srpskih sestara i još nekoliko srpskih udruženja, i s obzirom na činjenicu da se srpske organizacije u gradu trenutno nalaze na nekoliko lokacija, što otežava njihovo međusobno koordinisanje, jedinstveni prostor Srpskog kulturnog centra podigao bi nivo društvenog života jer bi takav prostor omogućio da se u njemu predstave programi srpskih organizacija, i to pre svega oni programi iz obrazovne i kulturno-umetničke sfere koji će emitovati pozitivnu energiju.

Jedan od bitnih preduslova za to je da se bude dobro povezan, i da se raspolaže s primerenim prostorom u kome će se pripadnici srpske zajednice iz različitih sfera društvenog života moći okupljati s ciljem kreiranja i realizacije planova, i programa rada za koje procene da će biti od koristi i značaja za sve pripadnike srpskog naroda koji žive u jedinom baranjskom gradu.