Srbi iz Hrvatske ponovo na izbore u oktobru

Dopunski lokalni izbori za pripadnike nacionalnih manjina i hrvatskog naroda biće održani 3. oktobra, odluka je Vlade Republike Hrvatske sa sednice održane 19. avgusta.

Manjinski izbori Ministarstvo uprave
Foto: Ministarstvo uprave

Vlada RH je na svojoj 72. sednici održanoj 19. avgusta donela odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tela jedinica lokalne i područne samouprave iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskog naroda. Odlučeno je da se 3. oktobra provedu dopunski lokalni izbori za 99 člana u 82 jedinice lokalne i regionalne samouprave. Naime, na redovnim lokalnim izborima održanim u maju biran je ukupno 331 predstavnik nacionalnih manjina i hrvatskog naroda u predstavničkim telima, a izabrana su 232 člana. To znači da na dopunskim izborima treba da se izabere još 99 predstavnika od kojih je 72 pripadnika srpske nacionalne manjine.

Ova odluka doneta je na osnovu Zakona o lokalnim izborima a u skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U članku 104. pomenutog Zakona navodi da ukoliko manjina koja učestvuje u ukupnom stanovništvu jedinice s najmanje 5% ne ostvari pravo na zastupljenost u predstavničkom telu ima pravo na jednog člana predstavničkog tela. Dopunski izbori se zbog neproporcionalne zastupljenosti određenih nacionalnih skupina moraju održati u više županija te gradskih i opštinskih veća. Što se tiče predstavnika srpske nacionalne manjine, oni će na izbore za 72 zastupnika. Hrvatski narod manjinu čini u opštinama Borovo, Jagodnjak i Trpinja te će svog predstavnika u ovim opštinskim većima birati kao i nacionalne manjine u ostalim područjima Hrvatske.

Na dopunskim lokalnim izborima koji će biti održani  3. oktobra u Vukovarsko-sremskoj županiji biraće se tri predstavnika srpske nacionalne manjine u županijskoj Skupštini i po jedan u opštinskim većima Bogdanovaca, Nijemaca, Tompojevaca i Tovarnika. Na području Osječko-baranjske županije Srbi će izabrati po jednog predstavnika u opštinskim većima Čeminca, Ernestinova, Petlovca i Trnave te dva u Podgoraču.

U županijsku Skupštinu Šibensko-kninske županije treba da uđu dva predstavnika srpske nacionalne manjine te jedan u gradsko Veće Drniša. U Sisačko-moslavačkoj županiji pripadnici srpskog naroda biraće dva predstavnika za županijsku Skupštinu, jednog za gradska veća Hrvatske Kostajnice, Petrinje i Siska te dva predstavnika za opštinsko Veće Hrvatske Dubice i po jednog u opštinama Majur i Sunja. Za županijsku Skupštinu Karlovačke županije biraće se jedan većnik, kao i za gradska veća Ogulina i Slunja te opštinska veća Cetingrad, Josipdol i Lasinja. U Koprivničko-križevačkoj županiji biraće se dva predstavnika srpske nacionalne manjine u opštinskom Veću Rasinje.

Osim Srba, svoje predstavnike biraće i Italijani, Mađari, Romi i Ukrajinci

Srbi će 3. oktobra birati i svoja dva predstavnika u županijskoj Skupštini Bjelovarsko–bilogorske županije te za gradska veća Daruvara i Garešnice po jednog predstavnika. Takođe će i opštinsko Veće Đulovac dobiti dva većnika iz reda srpske nacionalne manjine, a Končanice, Severina, Štefanja, Velike Pisanice i Velikog Grđevca po jedanog predstavnika. Glasači srpske nacionalnosti na izbore će i u Primorsko-goranskoj županiji i to za dva predstavnika u županijskoj Skupštini i jednog u gradskom Veću grada Rijeke.

U Skupštinu Ličko–senjske županije dolaze dva predstavnika srpske nacionalne manjine, u gradsko Veće Otočca jedan, kao i za opštinska veća Brinja i Plitvičkih Jezera.

Dopunski lokalni izbori održaće se i na području Virovitičko-podravske županije i to za jednog predstavnika u gradskom Veću Orahovice i po jedanog u opštinskim većima Crnaca, Čačinaca, Gradine, Lukača, Mikleuša, Nove Bukovice i Sopja.

U Požeško-slavonskoj županiji 3. oktobra Srbi će izabrati jednog člana županijske Skupštine, a u Brodsko-posavskoj po jednog u opštinskim većima Garčina i Gornjih Bogićevaca. Kada je reč o području Zadarske županije jedan predstavnik srpske manjine ide u županijsku Skupštinu, dva u gradsko Veće Benkovca, jedan Obrovca te po jedan većnik u opštinska veća Lišana Ostrovičkih, Polače, Vrsi i Zemunika Donjeg.

Po jedan predstavnik Srba biraće se i u gradsko veće Vrlike u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Pule u Istarskoj županiji te u gradskoj Skupštini Zagreba.

Svoje predstavnike biraće i većina ostalih manjina. Romi u Međimurskoj, Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, Italijani u Primorsko-goranskoj, Mađari u Osječko-baranjskoj, Ukrajinci na području Vukovarsko-sremske.